تراکتور نيوهلند 6090


کشورسازنده: Italy

کارخانه سازنده: NEW HOLLAND

محصولات مرتبط