فيلتر کيسه اي و بگ فيلتر

 فيلتر کيسه اي و بگ فيلتر

نحوه عملکرد بگ فيلتر به اين صورت مي باشد که با مکش انجام شده توسط مکنده اي قرارگرفته در پشت بگ فيلتر هواي  حاوي ذرات معلق جامد به داخل محفظه فيلتر کشيده شده و با عبور هوا از کيسه هاي بگ فيلتر مواد جامد در سطح خارجي پارچه هاي باقي مانده و از هوا جدا مي شوند و هواي عادي از ذرات معلق و گرد و غبار نهايتا از طريق فن مکنده خارج شده و به محيط بر مي گردد . براي جلوگيري از افت مکش ناشي از گرفتگي کيسه ها توسط بخار هوا با فشار 8-4 اتمسفر به صورت ناگهاني از طريق شير برقي هايي که با سيستم  PLC  کنترل مي شوند دميده مي شود که اصطلاحا به اين عمل عطسه کردن ميگويند و از اين طريق کيسه ها دائما متمايز مي شوند ، بيشتر اين نوع فيلتر ها در کارخانه هاي سيمان ، آسفالت ، آرد و ...... مورد استفاده قرار مي گيرند.

فيلتر کيسه اي و بگ فيلتر - کيسه اي - فيلتر کيسه اي - بگ فيلتر