فيلتر هواي ورودي توربين

فيلتر هواي ورودي توربين

شرکت برنا راه مهر (اوج فيلتر) فيلتر هاي استوانه اي و مخروطي هواي ورودي توربين ها و کمپرسور ها با توجه به شرايط آب و هوايي و نيز راندمان مورد نياز در کلاس هاي مختلف بر اساس جديدترين تکنولوژي روز دنيا و با استفاده از بهترين مدياهاي موجود توليد و ارائه مي نمايد.

 

 فيلتر هواي ورودي توربين - توربين- فيلتر توربين - فيلتر - هواکش توربين