فيلتر روغن جاندير


قیمت تماس بگیرید ریال    تعداد   اضافه کردن به سبد


کدفنی: T19044

کارخانه سازنده: JOHN DEERE
  • T19044 فيلتر روغن جاندير
  • T19044 فيلتر روغن جاندير
  • T19044 فيلتر روغن جاندير
  • T19044 فيلتر روغن جاندير
  • T19044 فيلتر روغن جاندير
  • T19044 فيلتر روغن جاندير

مشخصات سایز

خصوصیت
نوع فیلتر فیلتر پیچی
پیچ تخلیه ندارد